17 helmikuun 2017

Kristilliset järjestöt virka-ja työehtosopimukset

KJTES 2017 (voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018)

KJTES1.6.2014 – 31.1.2017

Työehtosopimus 1.6.2014-31.1.2017 ja palvelusuhdeopas kristillisissä järjestöissä toimiville
HUOM. palvelussuhdeopasta ei ole päivitetty 1.2.2017 voimaan tulleiden TES:n muutosten perusteella

Kiky-sopimuksen neuvottelutulos

  • Kiky-sopimus eli kilpailukykysopimus on työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmittu sopimus, jolla sopimuksen piiriin kuuluvilla aloilla voimassaolevien työ- ja virkaehtosopimusten voimassaoloa jatkettiin 12 kuukaudella.
  • Kiky-sopimuksella KJTES voimassaoloaikaa jatkettiin 1.2.2017 alkaen 31.1.2018 asti ja siihen tehtiin työajan pidentämistä ja paikallista sopimista koskevat muutokset Kiky-sopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.
  • Muutokset tulivat voimaan 1.2.2017 alkaen.
  • Muutokset on sisällytetty KJTES 2017 tiedostoon.