10 maaliskuun 2020

Kristillisille järjestöille uusi työehtosopimus

Kristillisten järjestöjen uusi työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,2 % ja palkattomat kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta.

Palkantarkistukset sopimuskaudella toteutetaan seuraavasti: 01.06.2020 ellei paikallisesti muusta toteutustavasta sovita, suoritetaan 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,3 % työpaikkakohtaisena eränä. 01.05.2021 ellei paikallisesti muusta toteutustavasta sovita, suoritetaan 1,2 % yleiskorotuksena ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla.

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat vuosittaiset 24 palkatonta lisätyötuntia on poistettu sopimuksesta. Työaikaa on kuitenkin mahdollista pidentää paikallisesti sopimalla enintään 48 tuntia vuodessa.  Mikäli sopimusta ei tehdä, työnantaja voi määrätä enintään 20 tunnin sijoittamisesta kalenterivuodessa. Tällöin kyse voi olla esim. koulutuksista, erilaisista tilaisuuksista ja varsinaisista työtehtävistä. Tätä työaikaa voidaan teettää säännöllisen vuosittaisen työajan lisäksi ja työtunneilta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaava yksinkertainen tuntipalkka. Em. työaika voidaan sijoittaa siten, että työvuoro pitenee esim. koulutuksen tai kehittämistilaisuuden keston verran. Työaika voidaan sijoittaa myös lauantaille ja pyhäpäivälle siten, että enintään 16 tuntia voidaan sijoittaa pyhäpäivälle.

Työntekijällä on perustellusta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänä.

Lisäksi uudessa työehtosopimuksessa on joitakin yksityiskohtaisia muutoksia mm. leirityövapaisiin liittyen sekä ulkomaantyötä koskevaan sopimukseen.