08 syyskuun 2017

KUKA ON VUODEN 2017 LASTENOHJAAJA?

21.9.2017 valitaan jälleen Vuoden Lastenohjaaja.
Valinnan suorittaa kirkon Lastenohjaajat ry:n hallitus.
Valintaperusteet löytyvät alta. Lähetä Ehdotuksesi perusteluineen
(lyhyet ja ytimekkäät perustelut riittävät) sähköpostilla 30.6.mennessä
merja.forsman@kirkonlastenohjaajat.fi

Hänellä on piispainkokouksen hyväksymä lapsi -ja perhetyön perustutkinto ja sen lisäksi hän päivittää aktiivisesti omaa osaamistaan. Hänellä on kokemusta lastenohjaajan työstä seurakunnassa. Hänellä on ilo ja arvostus omaa työtänsä kohtaan. Hän suhtautuu muutokseen työssään mahdollisuutena, mutta ei oman
jaksamisensa eikä työnsä laadun kustannuksella. Hänellä on kristillinen vakaumus ja se näkyy hänen työssään. Hän kohtaa lapset ja heidän perheensä huomioimalla jokaisen ja arvostamalla jokaista juuri sellaisenaan kuin he ovat. Hän on aidosti läsnä jokaisessa tilanteessa. Hän on omalla toiminnallaan tehnyt kirkkoa positiivisesti läheiseksi ja helposti lähestyväksi. Hän omaa hyvät yhteistyö -ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa hyödyntää verkostoitumisen mahdollisuuksia työssään.

KENESTÄ VUODEN LASTENOHJAAJA?