24 helmikuun 2017

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi eri sopimusaloilla

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista ev.lut. kirkon virka- ja työehtosopimuksen, kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen sekä ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaan. Säännökset vaihtelevat eri sopimusaloilla, joten ne esitetään erikseen eri sopimusalojen osalta. Lomarahan vapaaksivaihtamisesta on hyvä sopia samalla kuin seuraavista kesälomista.

Ev.lut.kirkon virka- ja työehtosopimus

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, kun siitä sovitaan työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken. Kysymys on sopimuksesta, jolloin kumpikaan osapuoli ei voi vaatia toista suostumaan tällaiseen käytäntöön.

Tämä sopimus tulee tehdä lomarahan maksuvuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Nyt vapaaksi vaihdettava lomaraha tulee pitää vapaana vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Vuosien 2017, 2018 ja 2019 lomaraha on 30 % pienempi kuin aiemmin, ja tämä johtuu valtakunnallisesta kilpailukykysopimuksesta. Tämän vuoksi on huomattava, että kun lomaraha on pienempi, niin vapaana saatavien päivien määrä on myös pienempi kuin yleensä.

Lomarahan vapaaksi vaihtaminen suoritetaan omilla säännöillä kuukausipalkkaisten, vakinaisten tuntipalkkaisten ja määräaikaisten tuntipalkkaisen osalta, koska näiden ryhmien palkanlaskenta ja lomarahalaskenta eroavat toisistaan. Esimerkiksi kuukausipalkkaisia koskee seuraava laskukaava: Kutakin lomarahavapaapäivää kohden lomarahasta vähennetään 1/21 osa kuukausipalkasta (4,76 %).

Lomarahaan vapaaksi vaihtamisesta on tehty laskurit. Laskurit löytyvät Sakastin sivuilta, ja tässä on linkki ko. sivuille www.sakasti.fi

Kun lomarahapäivien määrä on saatu laskettua, niin lomarahavapaapäivät sijoitetaan kuten vuosilomapäivät maanantai-perjantai –päiville. Lomarahavapaan aikana palvelussuhde on voimassa, ja lomarahavapaan ajalta kertyy uutta vuosilomaa. Lomarahavapaa voidaan peruuttaa tai keskeyttää, mikäli sen käyttäminen estyy painavasta syystä. Tällaisena painavana syynä pidetään esimerkiksi viranhaltijan/työntekijän sairautta. Mikäli peruuttaminen tai keskeyttäminen tulee tarpeelliseksi, niin tällöin asia on selvitettävä välittömästi työnantajan kanssa.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimus

KJTES: ”Lomaraha tai sen osa voidaan vaihtaa vapaa-aikaan, mikäli asiasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.”
Mutta tarkempaa laskukaavaa tai säästettävää määrää ei KJTES:ssä ole määritelty.

Ortodoksisen kirkon työehtosopimus

TES: ”Sovittaessa lomaraha voidaan vaihtaa joko kokonaan taiosittain palkalliseksi vapaaksi siten, että vapaapäivien määrä on puolet vapaaksi vaihdettavista lomarahaa vastaavista vuosilomapäivistä, jolloin esimerkiksi 20 lomapäivää vastaavasta lomarahasta tulee 10 palkallista työpäivää vapaapäiväksi.”


Anna-Maria Numminen
Lakimies, Kirkon alat ry