08 tammikuun 2020

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteen 4 päivityksen vuodelle 2020.

Virka- tai työmatkasta aiheutuvien korvattavien matkustamiskustannusten euromäärät vuonna 2020 ilmenevät tästä linkistä.

Kotimaan koko- ja osapäiväraha ovat suurempia kuin vuonna 2019. Kokopäiväraha 43 euroa ja osapäiväraha 20 euroa. Myös yömatkarahan euromäärä suureni edellisestä vuodesta.

Oman auton käytöstä maksettava kilometrikorvaus säilyi samansuuruisena kuin vuonna 2019. Ensimmäisten 5000 kilometrin osalta korvaus on 43 senttiä kilometriltä.

Lue tarkemmin KirVESTES:n mukaisten matkakorvausten perusteista.