08 tammikuun 2021

Matkakustannusten korvauksiin muutoksia 1.1.2021 alkaen

Virka- ja työmatkojen matkakustannusten korvausten perusteisiin tuli vuoden alussa muutamia tarkistuksia. Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa olevien osalta nämä ilmenevät Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteestä 4, joka on päivitetty Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivuille (paperisessa kirjassa on vuoden 2020 korvausmäärät).

Oman auton käytöstä maksettava korvaus on nyt 44 senttiä kilometriltä ensimmäisten 5000 kilometrin osalta. Kokopäiväraha on vuoden alusta lukien 44 euroa. Osapäiväraha on edelleen 20 euroa. Korvausperusteista KirVESTES:n mukaan voi lukea tarkemmin edunvalvonnan sivuilta.

Ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen (OrtTES) mukaan työntekijöiden matkakustannusten korvausten maksuperusteiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohalliinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Voimassaoleva päätös on luettavissa verohallinnon sivuilla.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen (KJTES) mukaan matkakustannusten ja päivärahojen osalta noudatetaan olemassa olevaa korvauskäytäntöä tai sovittuja perusteita ja korvauksia.