26 maaliskuun 2018

Mitä faktat kertovat työelämän ja työnteon kestävyydestä vuonna 2017?

Työelämän ja työnteon kestävyyttä voidaan tarkastella ympäristön ja talouden kannalta sekä sosiaalisesta ja inhimillisestä näkökulmasta. Kestävällä pohjalla ollaan, kun kaikki ulottuvuudet on huomioitu. Luonto antaa raamit, joiden asettamissa rajoissa esimerkiksi taloudellista kasvua voidaan hakea. Taloudellisella kestävyydellä puolestaan varmistetaan hyvinvointipalvelut ja hyvä työelämä. Yhteys kulkee toiseenkin suuntaan: terveyttä, hyvinvointia ja innovaatioita tukevat työolot vaikuttavat työpaikan menestymiseen. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että varmistetaan työntekijöiden oikeuksien ja riittävän toimeentulon sekä tasa-arvon toteutuminen.

Lue asiasta lisää osoitteessa:

http://kestavakehitys.fi/seuranta/tulkinnat/-/blogs/tyoelama-laatu-ja-muutos-tyollisyys-tuottavuus-ja-yritysvastuu-paranemassa-mutta-tyon-kuormittavuus-on-ennallaan