01 kesäkuun 2020

Neuvottelut evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusratkaisusta edelleen kesken

Evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimusneuvotteluita jatketaan vielä kesäkuun puolella valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Neuvotteluita on hidastanut työneuvostolta pyydetty lausunto koskien uuden työaikalain soveltamista ja tulkintaa kirkon hengelliseen työhön. Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen, joka antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimusratkaisuun on mahdollista päästä vasta työneuvoston lausunnon valmistuttua, koska lausunnolla arvioidaan olevan merkittävää vaikutusta neuvotteluratkaisun lopputulokseen.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) voimassaolo päättyi maaliskuun lopussa, jonka jälkeen ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat virka- ja työehdot, kunnes uudet sopimukset on sovittu. Vapaaehtoiseen sovitteluun neuvottelut päätettiin siirtää huhtikuun alussa. Sopimuksen piirissä noin 20 000 kirkon työntekijää.

Neuvottelijoilla on yhteinen tahtotila saada neuvotteluratkaisu aikaan ripeästi heti, kun se on mahdollista. Kirkon sopimusneuvotteluihin osallistuvat Kirkon alojen lisäksi neuvottelujärjestöt JUKO ja Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty) sekä työnantajapuolta edustava Kirkon työmarkkinalaitos.

Kirkon alat on jo aiemmin keväällä neuvotellut uudet työehtosopimukset kristillisille järjestöille ja Suomen ortodoksiselle kirkolle.