07 helmikuun 2018

Neuvottelut jatkuvat

Evankelis-luterilaisen kirkon alalla tes-neuvotteluita jatkettiin aamupäivällä rakentavasti ja tavoitteellisesti. Uutta neuvottelutulosta ei vielä hyväksytty, vaan neuvottelut Kirkon työmarkkinalaitoksen ja palkansaajajärjestöjen välillä jatkuvat jälleen perjantaina.

 

Kirkon työmarkkinalaitos