30 maaliskuun 2017

Osittainen vanhuuseläke keskimäärin 900 euroa kuukaudessa

Tyypillinen osittaisen vanhuuseläkkeen saaja on 61-vuotias mies, joka nostaa puolet eläkkeestään ennakkona. Viidesosa uuden eläkelajin hyödyntäjistä on yrittäjiä, kolme neljästä työskentelee tai on viimeksi työskennellyt yksityisellä sektorilla, käy ilmi Eläketurvakeskuksen helmikuun kuukausitilastosta.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on hakenut 3 600 henkilöä helmikuun 2017 loppuun mennessä. Heistä noin 1 500 henkilön eläke on alkanut.

Yli 90 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen saajista on ottanut puolet kertyneestä eläkkeestä maksuun. Heidän keskimääräinen osittainen vanhuuseläkkeensä on 900 euroa kuukaudessa. Käytännössä heille kertynyt työeläke on siis samaa tasoa kuin vanhuuseläkkeelle siirtyvien työeläke.

Neljäsosan (25 %) eläkkeestään nostaneiden keskimääräinen osittainen vanhuuseläke on 460 euroa kuukaudessa.

Suuria, yli 1 500 euron osittaisia vanhuuseläkkeitä on reilu 10 prosenttia.

– Toistaiseksi meillä on tiedot vasta helmikuussa alkaneista eläkkeistä. On mielenkiintoista seurata muuttuuko kokonaiskuva vuoden aikana, kertoo tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.


Lue lisää

Lähde: www.etk.fi