01 maaliskuun 2021

Paikallisen sopimisen edistämismahdollisuuksista uusi valtakunnallinen selvitys

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on tänään julkistanut selvityshenkilöiden raportin työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja paikallista sopimista edistävistä toimenpiteistä.

Selvityshenkilöinä toimivat varatuomari Jukka Ahtela sekä yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen. Raportin keskeistä sisältöä on selostettu TEM:n tiedotteessa (1.3.2021).

Selvitysmiesten mielestä nykyisiä sopimusmahdollisuuksia tulisi hyödyntää nykyistä paremmin normaalisitovassa työmarkkinakentässä.Kiirellisiä lainsäädännön muutoksia ei raportissa esitetä.

Keskusjärjestö STTK on samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että paikallisen sopimisen merkittävä hyödyntämisen mahdollisuus on edelleen normaalisitovassa kentässä eli työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. STTK:n kannanotosta selvityshenkilöiden raporttiin voi lukea tarkemmin STTK:n tiedotteesta.

Kirkon alojen sopimusaloilla paikallista sopimista on käytetty erityisesti kristillisissä järjestöissä, joissa paikallinen sopiinen on työehtosopimuksen mukaan jo nykyisin laajasti mahdollista. Kuitenkin myös Kirkon virka- ja työehtosopimukseen (KirVESTES) sisältyy runsaasti mahdollisuuksia sopia virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä paikallisesti toisin.

Maan hallitus käsittelee paikallisen sopimisen edistämismahdollisuuksia selvityshenkilöiden raportin pohjalta. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä käsittelee alatyöryhmän työn edistymistä kokouksessaan 3.3.2021.

Raportti on kokonaan luettavissa TEM:n sivuilla.