11 huhtikuun 2017

Risto Murrosta Telan hallituksen puheenjohtaja

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tänään toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Valinnan teki yhdistyksen vuosikokous. Murron toimikausi puheenjohtajana on ensimmäinen.
 
Vuosikokouksessa valittiin myös hallituksen varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olleiden tilalle.
 
Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta ja kolmantena varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion eläkesäätiöstä.
 
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin kirkkoneuvos Leena Rantanen Kirkon eläkerahastosta.
 
Hallituksen muina jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Stefan Björkman Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, toimitusjohtaja Åsa Ceder Pensions-Alandiasta, toimitusjohtaja Satu Huber Keskinäisestä työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksesta, toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä sekä toimitusjohtaja Kari Välimäki Merimieseläkekassasta.
 


Lähde: www.tela.fi
Lisätietoja:
Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, puh. 010 680 6710
 
Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.