07 helmikuun 2017

Ryhmähenkivakuutussopimus 2017

http://evl.fi/www-evl-fi-theme/images/logo/fi/evl-logo-long.png

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa palvelussuhteessa olevat työntekijät.

Lue lisää.