12 maaliskuun 2021

Sähköiset kokoukset lainmukaisiksi EVL-kirkossa 15.3.2021 alkaen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 12.3.2021 kirkkolakia koskevan lainmuutoksen, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisten toimielimet voivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voidaan pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä. Kirkon ja seurakuntien viranomaisten tulee huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavilla.

Lainmuutoksen perustelut ilmenevät tarkemmin Eduskunnan sivulla olevasta hallituksen esityksestä ja hallintovaliokunnan mietinnöstä.

Lainmuutos tulee voimaan 15.3.2021.