17 lokakuun 2016

Sairausvakuutusmaksuihin tulossa KiKy-sopimuksessa sovitut muutokset vuoden 2017 alussa

Juha Sipilän hallitus antoi 13.10.2016 Eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen sairausvakuutusmaksuihin tulevista muutoksista vuosina 2017-2020. Esitys perustuu pääosiltaan viime keväänä työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmittuun kilpailukykysopimukseen (KiKy).

KiKy-sopimuksen mukaisesti työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan seuraavasti:
— 0,94 prosenttiyksikköä vuonna 2017
— 1,00 prosenttiyksikköä vuonna 2018
— 1,04 prosenttiyksikköä vuonna 2019, sekä
— 0,58 prosenttiyksikköä vuonna 2020 ja siitä eteenpäin pysyvästi.

Palkansaajilta veron ennakonpidätyksen yhteydessä perittävää vakuutetun päivärahamaksua korotetaan työnantajamaksun alennusta vastaavasti vuosina 2017-2022.

Palkansaajien maksun korotus kompensoidan kuitenkin sairausvakuutusmaksun toisen komponentin eli sairaanhoitomaksun allennuksella, koska valtion osuutta sairaanhoitovakuutuksen kuluista lisätään KiKy-sopimuksessa sovitun mukaisesti. Lisäksi hallitus on jo aikaisemmin antanut Eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen tuloverotuksessa sovellettavista veroasteikoista vuonna 2017. Siinä esitetään palkansaajien tuloverotuksen keventämistä KiKy-sopimuksen mukaisesti.

Palkansaajilta perittävien sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ei siten nouse työantajien sairausvakuutusmaksun alennuksen johdosta. Palkansaajan päivärahamaksun korotusta vastaa vakuutetun sairaanhoitomaksun alennus.

Hallituksen lakiesitykseen liittyy KiKy-sopimuksessa sovitun lisäksi myös pienituloisia eli vähemmän kuin 14.000 euroa vuodessa ansaitsevia koskeva huojennus. Lakiesityksen mukaan alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevilta päivärahamaksua ei perittäisi lainkaan, koska pienituloisilla päivärahamaksun korotusta ei ole mahdollista kompensoida verotuksen kautta sen vuoksi, että pienistä tuloista ei makseta veroja.

Hallituksen antamaan lakiesitykseen (HE 199/2016) voi tutustua tarkemmin Eduskunnan sivuilla.