09 marraskuun 2017

Seurakuntien yhdistyminen ja henkilöstön asema

Eri puolilla Suomea on parhaillaan meneillään suunnitelmia pienten seurakuntien yhdistämiseksi isoimmiksi kokonaisuuksiksi lähivuosien aikana. Syyt tälle kehitykselle ovat erityisesti taloudellisia. Kirkon jäsenmäärän ja verotulojen pienentymisen vuoksi kaikkein pienimpien seurakuntien mahdollisuudet toiminnan ylläpitämiseen ovat heikentyneet viime vuosina huomattavasti. YLE uutisoi tätä kehitystä äskettäin julkaistulla uutisellaan.

Seurakuntajaon muuttamisella on yleensä aina merkittäviä vaikutuksia yhdistettävien seurakuntien henkilöstöjen asemaan ja tehtäviin, joten asia kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin.  YT-menettely voi tapahtua joko yhteistyötoimikunnissa taikka välittömässä yhteistoiminnassa koko henkilöstöjen kanssa.

Henkilöstön asemaa seurakuntien yhdistymisessä turvaavat kirkkolain 13 luvussa ja kirkkojärjestyksen 13 luvussa olevat säännökset. Siirrettävällä viranhaltijalla ja pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteeseensa kuuluvat edut yhdistymisen jälkeenkin entisen tasoisina. Työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta on lisäksi otettava huomioon liikkeen luovutusta koskevat työsopimuslain säännökset (TSL 1 luku 10 §), joiden mukaan työsuhteen ehdot eivät pelkän yhsiatymisen johdosta voi välittömästi heiketä.

Lisätietoa seurakuntien yhdistymisissä huomioon otettavista henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista on Kirkon työmarkkinalaitoksen verkkosivustolla eli Sakastissa kohdassa ”Seurakuntarakennemuutos ja henkilöstö”. Luonnollisesti luottamusmiesten on hyvä näissä tilanteissa olla tarvittaessa yhteydessä myös Kirkon alat ry:n lakimiehiin.