17 huhtikuun 2020

STTK:n kysely koronaviruksen vaikutuksista: YT-neuvotteluiden piirissä vajaa kolmannes – jaksamiseen panostetaan huolestuttavan vähän

STTK on tehnyt kyselyn pääluottamus- ja luottamusmiehille koronan aiheuttamista toimista työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 1855 STTK:laisten jäsenliitojen luottamusmiestä. Kysely suoritettiin 31.3 – 7.4 välisenä aikana.

STTK:n kyselyn mukaan työpaikoilla on tehty useita sopeutustoimia koronan takia. Lomautustoimenpiteitä on tehty 45 prosentilla ja julkisella sektorillakin 22 prosentilla vastaajien työpaikoista. Irtisanomisiin on  päädytty erittäin harvoilla työpaikoilla. Sen sijaan työtehtävien järjestelyjä on tehty jopa 81 prosentilla julkisen sektorin työpaikoista ja 37 prosentilla yksityisen sektorin työpaikoista.

Etätyöhön on siirrytty kokonaan 12 prosentilla ja osittain 79 prosentilla STTK:laisista työpaikoista. On kuitenkin tehtäviä, joissa etätyöhön siirtyminen ei työtehtävien luonteen vuoksi ole mahdollista.

Linkki STTK:n kyselyyn koronaviruksen vaikutuksista työpaikoilla:

https://www.sttk.fi/files/sttkn-kysely-koronaviruksen-vaikutuksista-tyoelamaan/

 

Kirkon alojen luottamusmiesten vastauksia kyselyyn

Liittomme luottamusmiesten vastauksissa 5 % kertoi lomautuksista työpaikallaan ja erilaisista työjärjestelyistä raportoi yli 90 % vastaajista.

Kirkon alojen luottamusmiehet näkevät kuitenkin myönteisenä sen, että haastavassa poikkeustilanteessa toiminnan jatkuvuuteen ja kriisistä selviytymiseen on vahva tahtotila. Työpaikoilla on muokattu työtehtäviä toiminnan mahdollistamiseksi. Joillakin työpaikoilla työnantaja on tarjonnut esimerkiksi koulutusta verkkokurssien muodossa sekä lisäksi on suositeltu muun muassa lomien, ylityövapaiden ja muiden vapaiden pitämistä.

Työpaikoilla on yhteistoiminnassa tai muutoin työnantajan kanssa keskusteltu myös työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Onkin erittäin tärkeää, että työnantajat panostavat henkilöstön henkiseen hyvinvointiin niin työpaikoilla kuin etätyössäkin.

Kyselytutkimuksen mukaan poikkeusoloissa erottuu selvästi ne työpaikat, joissa yhteistoimintaan, tiedonkulkuun ja henkilöstön osallistamiseen on panostettu muutoinkin.