24 huhtikuun 2020

Suomen ortodoksiselle kirkolle uusi työehtosopimus

Suomen ortodoksisen kirkon uusi työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,2 % ja palkattomat kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta.

Palkantarkistukset sopimuskaudella toteutetaan seuraavasti:

1.6.2020 palkkoja korotetaan 1,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Taloudellisissa ongelmissa olevien seurakuntien osalta palkkaratkaisusta voidaan sopia paikallisesti toisin.

1.5.2021 palkkoja korotetaan 1,9 %:n suuruisella korotuksella, josta 0,7 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 1,2 % työpaikkakohtaisena eränä työnantajan päättämällä tavalla.

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat vuosittaiset 24 palkatonta lisätyötuntia on poistettu sopimuksesta. Sen sijaan työnantaja voi osoittaa työntekijälle tämän normaalin työajan lisäksi 12 tuntia kalenterivuodessa koulutus-, kehittämis- tai tavanomaisia työtehtäviä. Ko. tunnit voidaan sijoittaa myös lauantaille ja sunnuntaille tai pyhäpäivälle. Nämä tunnit korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla. Työntekijällä on perustellusta henkilökohtaisesta syystä oikeus kieltäytyä tästä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittynä vapaapäivänään.

Lisäksi uudessa työehtosopimuksessa on joitakin yksityiskohtaisia muutoksia uudistuneesta työaikalaista johtuen.