24 maaliskuun 2017

Suomen turva ja tulevaisuus on uudistuvan EU:n keskiössä

EK, SAK, Akava, STTK, Kuntatyönantajat,Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitokset uskovat, että Euroopan
unionia lähivuosina muokkaavat päätökset vaikuttavat merkittävästi suomalaisten ja Suomen asemaan
osana Eurooppaa. On määriteltävä, millaisen Euroopan unionin haluamme ja millaisen aseman me siinä haluamme Suomelle.