28 syyskuun 2016

Syksyn Kirteko-verkostojen ilmoittautuminen on avattu

Seurakuntien kirkkoherrat ja talousjohto, esimiehet ja henkilöstöasioiden asiantuntijat sekä henkilöstöä edustavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kutsumme teidät syksyn

Kirteko-verkostotapaamisiin

innostumaan ja inspiroitumaan yhdessä työelämäasioista. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tapaamiseen paikkakuntakohtaista tunnusta käyttäen.

Valitkaa teille sopivin tapaamispaikka ja tulkaa mukaan koko joukko.

Ohjelman pääteema, henkilöstö strategisena voimavarana, on sama kaikissa tilaisuuksissa. Toripöytien teemoissa on pieniä paikkakuntakohtaisia eroja. Seurakuntien sisäisen ja välisen yhteistyön kehittäminen sekä seurakuntalaisten rooli kehittämisessä ja paikallinen sopiminen on esillä niissä kaikissa. Tapaamisen päätteeksi kirkon pääsopijaosapuolet järjestävät KirVESTES 2017-sopimusinfon, tiiviin kuvauksen uuden sopimusratkaisun sisällöstä.

Tilaisuuden järjestää yhteistyössä hiippakuntien kanssa Kirteko-verkostoryhmä, jossa on edustajat kirkon työmarkkinalaitoksesta, kirkon pääsopijajärjestöistä, Työturvallisuuskeskuksesta, Kirkon koulutuskeskuksesta ja Kevasta.

 

Tervetuloa mukaan!