10 maaliskuun 2017

Tela: Työeläkevarojen määrä nousi 7,6 miljardilla viime vuonna – kasvu turvaa tulevia eläkkeitä

Suomalaisten työeläkevaroja oli vuoden 2016 lopussa 188,5 miljardia euroa. Vaikka vuosi oli sijoittajan näkökulmasta haastava, työeläkevakuuttajat onnistuivat vuoden loppua kohden saamaan hyviä tuottoja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä varojen määrä nousi 4 miljardilla. Vuoden 2015 loppuun verrattuna varojen määrä kasvoi yhteensä 7,6 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.
– Rahoitusmarkkinat palautuivat yllättävän hyvin etenkin poliittisista yllätyksistä ja muista epävarmuustekijöistä, joita vuoden aikana koettiin, toteaa Telan analyytikko Peter Halonen.
 
– Pelko Kiinan talouskasvun hidastumisesta, brexit, Trump ja muut poliittiset jännitteet sekä joidenkin eurooppalaisten pankkien heikko taloudellinen tila toivat turbulenssia rahoitusmarkkinoille. Toisaalta keskuspankit jatkoivat kevyen rahapolitiikan linjalla, mikä osaltaan tuki positiivista kehitystä reaalitaloudessa ja markkinoilla, Halonen kuvaa.
 
Parhaimmat tuotot saatiin vuoden viimeisellä neljänneksellä osakemarkkinoilta. Varoista 95,2 miljardia (50,5 %) oli osakkeissa ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Osuus nousi ensimmäistä kertaa yli 50 prosentin. Korkosijoituksissa oli noin 77,8 miljardia (41,2 %) ja kiinteistösijoituksissa noin 15,4 miljardia (8,2 %).
 
Rahastoja kasvatetaan tulevien eläkkeiden ja kohtuullisen eläkemaksutason takia
 Telan sijoitustilastot ulottuvat nyt 20 vuotta taaksepäin. Tarkasteluajanjakso vaikuttaa suuresti siihen, miltä tuotot näyttävät. Sijoitusten reaalituotto on 20 vuoden jaksolla ollut 4,3 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden ajalta tarkasteltuna reaalituotto jäi 2,8 prosenttiin. Jos tarkastellaan vain vuotta 2016, tuotto oli 5,0 prosenttia.
 
Sijoitustuottoja olennaisempaa on tarkastella eläkejärjestelmän menoja ja niiden rahoitusta pitkällä aikajänteellä. Eläkevaroja rahastoidaan ja sijoitetaan, koska osa eläkkeisiin tarvittavasta rahoituksesta katetaan näillä varoilla. Sijoitustoiminnan hyvien tuottojen ansiosta eläkevarat ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.
 
– Kasvu on aina hyvä uutinen erityisesti tulevien eläkkeiden näkökulmasta. Samaan aikaan varojen määrää nimittäin laskee se, että eläkemenot ovat pysyvästi suuremmat kuin mitä työeläkemaksuilla saadaan kerättyä varoja järjestelmään, Halonen kuvaa.
 
Eläkevarojen koko kertoo siitä, että Suomessa on varauduttu väestön ikääntymiseen ja eläkemenojen kasvuun hyvin. Tulevaisuudessa rahastoihin joudutaan turvautumaan yhä enemmän.
 
Tästä eteenpäin varojen pitää kasvaa keskimäärin samaa tahtia kuin palkkasumma ja eläkemenot. Silloin myös vakaana pysyvä osuus eläkemenoista on rahoitettavissa sijoitusten tuotolla. Samalla työeläkemaksut saadaan pidettyä pysyvästi alempina kuin mitä eläkemenot vaatisivat. Yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla katetaan nyt lähes neljännes vuotuisesta eläkemenosta.
 
– Eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta aivan olennaista on myös Suomen talouskasvu ja työllisyyden kehitys. Ne määräävät sen, kuinka paljon eläkkeiden rahoittamiseen saadaan varoja eläkemaksuista, Halonen huomauttaa.
 
Työeläkevaroissa puskuria epävarmojen rahoitusmarkkinoiden varalle
 Samaan aikaan kun eläkemenot kasvavat, tulevaisuuden sijoitusympäristöstä voidaan odottaa aiempaa matalampia tuottoja.
 
– Vuosi 2017 sisältää sijoittajan näkökulmasta epävarmuustekijöitä. Huolenaiheita ovat maailmantalouden velkaantuminen ja poliittisten kriisien mahdollisuus euroalueella, Halonen kuvaa.
 
– Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus on vuonna 2016 ollut hyvä. Vakavaraisuus kertoo puskurista, joka eläkevakuuttajalla on ajoittaisten markkinaheilahtelujen varalle ja myös säätelee sitä, millaisia riskejä se voi ottaa sijoittamisessa.
 
Yksityisaloilla työeläkevakuuttajien sijoittamista säännellään vakavaraisuussäännöksillä, julkisilla aloilla eläkevakuuttajien hallintoelimet ohjaavat sijoitustoimintaa.
 
Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.
 
Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan sijoitusanalyysisivulta.
 
Lisätiedot:
Analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731
 
Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

Lähde: www.tela.fi

Tela