14 syyskuun 2016

Kilpailukykysopimuksessa sovitut lakimuutokset etenevät Eduskuntaan

Työmarkkinakeskusjärjestöjen välisessä kilpailukykysopimuksessa (KiKy) sovitut lakimuutokset ovat syksyn kuluessa etenemässä Eduskunnan käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on jo valmisteltu esitys palkansaajien työeläkevakuutusmaksun korotuksesta vuoteen 2020 asti. Työeläkemaksu nousee 0,20 prosenttiyksikköä seuraavana kahtena vuotena ja tämän jälkeen 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 saakka. Palkansaajien työeläkevakuutusmaksuosuuden muutos koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä.

Työntekijöiden maksama eläkevakuutusmaksu on tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno. Sen vuoksi eläkemaksuosuuden korotus alentaa palkansaajilta perittävää tuloveroa. Kilpailukykysopimukseen liittyen hallitus on lisäksi lupautunut toteuttamaan kaikkiin palkansaajiin kohdistuvat tuloveron kevennykset, joita koskevat lakimuutokset menevät Eduskunnan käsiteltäväksi myöhemmin valtion budjettiehdotuksen yhteydessä.

Työeläkevakuutusmaksun muutosta koskeva hallituksen lakiesitys löytyy Eduskunnan sivuilta (www.eduskunta.fi) numerolla HE 130/2016.