01 huhtikuun 2020

Tiedote evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa työskenteleville jäsenillemme

Maassa vallitsevan poikkeustilanteen takia on työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan tehty määräaikaisia lakimuutoksia. Tavoitteena on, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Työlainsäädäntömuutoksissa lomautusten osalta yhteistoimintamenettely- ja lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty kummankin osalta erikseen viiteen päivään. Takaisinottovelvollisuus on pidennetty yhdeksään kuukauteen. Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vastaavasti kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän. Nämä työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun.

Edellä esitetyt lomautusta koskevat lakimuutokset eivät koske evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöitä, joihin sovelletaan poikkeustilanteesta huolimatta evankelis-luterilaisen kirkon omaa yhteistoimintasopimusta tuta-neuvotteluista määräaikoineen. 

Sen sijaan lakimuutos lomautetun työntekijän oikeudesta työttömyysetuuteen koskee kaikkia työntekijöitä.

Lomautetulla työntekijällä on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista.

Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kela ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.