13 helmikuun 2018

Tiedote evankelis-luterilaisen kirkon neuvottelutilanteesta

Kirkon neuvottelut ovat keskeytyneet 12.2.2018. Tällä hetkellä työnantaja- ja työntekijäpuoli eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen palkankorotuksen suuruudesta. Kirkon aloilla on valmius palata neuvottelupöytään.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 on voimassa niin kutsutun jälkivaikutuksen myötä siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tehty. Palvelussuhteen ehtojen osalta ei käytännössä tapahdu mitään siitä huolimatta, että sopimuskausi on päättynyt.

Asiasta tiedotetaan jäsenistöä heti, kun neuvottelut jälleen etenevät.