26 maaliskuun 2020

Tiedote Kirkon alojen jäsenille, jotka työskentelevät kristillisissä järjestöissä tai ortodoksisen kirkon palveluksessa

Maan hallitus on valmistellut työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan liittyviä muutosesityksiä erittäin ripeällä aikataululla. Lainsäädäntömuutokset ovat näissä poikkeusoloissa välttämättömiä. Koronavirusepidemian aiheuttama äkillinen taloudellinen ahdinko on monille toimijoille äärimmäisen vakava.

Koronavirusepidemian vuoksi ovat kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen osapuolet Kirkon alat, AKI ja PALTA sopineet poikkeusjärjestelyistä, joilla pyritään turvaamaan työpaikkojen säilyminen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen lisäpöytäkirjassa on sovittu seuraavista asioista:

  1. Yhteistoimintalain 51 §:n tarkoittamat vähimmäisneuvotteluajat lyhennetään lomautuksia koskien viiteen päivään.
  2. Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n tarkoittama lomautusilmoitusaika lyhennetään viiteen päivään.
  3. Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n tarkoittama takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen.

Kirkon alat on lisäksi sopinut PALTA:n kanssa ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen lisäpöytäkirjasta, jossa sovitaan seuraavasti:

  • Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n tarkoittama lomautusilmoitusaika lyhennetään viiteen päivään ja
  • Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n tarkoittama takaisinottovelvollisuusaika pidennetään yhdeksään kuukauteen.

Lisäpöytäkirjojen muutokset tulivat voimaan 26.3.2020 ja ovat voimassa niin kauan kuin maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa. Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan väliaikaisten lainmuutosten on tarkoitus olla voimassa 30.6.2020 saakka.

Työttömyysturvalakiin tehtävistä muutoksista annetaan lakiesitys Eduskunnalle ensi viikon alussa

Maan hallitus on valmistellut myös työttömyysturvalainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia, joiden avulla koronavirusepidemian vuoksi työttömäksi jääneet pääsevät nopeammin työttömyysturvan piiriin. Näistä lakimuutoksista annetaan lakiesitys Eduskunnalle ensi viikon alussa. Myös näiden muutosten on tarkoitus olla voimassa 30.6.2020 saakka.