04 lokakuun 2017

Tutkittua tietoa meiltä ja muualta – Nuoren pomona – miten tuen nuorta monimuotoisen työelämän kynnyksellä -opas

Nuoret – alle 30-vuotiaat – työntekijät uudistavat työelämää. Y-sukupolvi on saapunut työpaikoille ja Z-sukupolvi tekee sinne jo tuloaan. Osalle nuorista työelämään suuntautuminen itsessään on kuitenkin haaste. Myös eri-ikäisten johtaminen pohdituttaa työpaikoilla.

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä on toteuttanut oppaan osana Polkuja työelämään (TEMPO) – osatyökykyisen työnhakijan tuki -hanketta. Hankkeen päätoteuttaja on Kuntoutussäätiö, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Sosiaali- ja terveysministeriö.

Oppaassa etsitään vastauksia kysymyksiin: Miten nuoret näkevät työelämän ja sen merkityksen itselleen? Millaista johtamista nuori arvostaa ja miten häntä voisi esimiehenä parhaiten tukea? Opas kokoaa käytännöllistä tietoa keskeisistä aiheista nuoren työntekijän esimiehen ja muiden sidosryhmien hyödynnettäväksi.

Oppaan löydät osoitteesta:

https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2017/09/NuorenPomona_esite_120917_OK_net.pdf