22 elokuun 2019

Työaikalain kysymykset kirkon pääryhmään

Kirkon työntekijäjärjestöt ja evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitos päättivät yhteisesti siirtää 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain vaikutuksia koskevat kysymykset pääryhmän neuvoteltavaksi osana normaalia sopimustoimintaa. Samalla erillisen työaikatyöryhmän työskentely lopetettiin.

Lain vaikutusten selvitysaikaa on nykyisen kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolon mukaisesti eli 31.3.2020 saakka. Selvitystyön aikana noudatetaan kaikkia voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.