27 lokakuun 2017

Työilmapiiri työhyvinvoinnin tärkein tekijä

Suomalaisten mielestä työhyvinvointi syntyy hyvästä työilmapiiristä, motivoivasta työstä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Häntäpäähän jäävät työhyvinvointitekijöinä sen sijaan palkka ja uralla eteneminen.

Valtaosa, 96 prosenttia, suomalaisista on sitä mieltä, että jokaisen työntekijän tulee kantaa vastuuta oman työyhteisönsä hyvinvoinnista. Erityisesti kaikkein nuorimmat ja vanhimmat vastaajaryhmät painottivat oman vastuun merkitystä.

Lähes saman verran, 93 prosenttia suomalaisista, on puolestaan sitä mieltä, että organisaatioiden tulee kantaa vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Tätä mieltä olivat erityisesti naisvastaajaryhmät.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteisessä Made by Finland -kampanjassa on mukana yli 80 yritystä ja organisaatiota.

Lisää asiasta:

Tutkimus: työilmapiiri työhyvinvoinnin tärkein tekijä

 

 

 

 

Erkki Auvinen