01 huhtikuun 2019

Työtuomioistuimen päätös puolsi Kirkon alojen valitusta

Työtuomioistuin on 25.3.2019 antamallaan päätöksellä Kirkon alat ry:n tekemän valituksen johdosta vahvistanut, että kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus (KJTES) on edelleen yleissitova työehtosopimus, jota myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava palveluksessaan olevien työntekijöidensä palvelussuhteen ehdoissa.

Kirkon alat joutui valittamaan asiasta työtuomioistuimeen, koska sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunta oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan KJTES ei enää olisi 1.2.2017 jälkeen ollut yleissitova. Tämä päätös osoittautui nyt siis virheelliseksi ja tuli korjatuksi Kirkon alat ry:n valituksen ansiosta.

Työtuomioistuimen antamaan päätökseen voi tutustua tarkemmin tuomioistuimen nettisivuilla: https://www.tyotuomioistuin.fi/…/tyotuom…/1553844999047.html