24 maaliskuun 2017

Työuupumuksen hoidossa tuki yksilölle ei riitä

Työuupumusta ei aina onnistuta helpottamaan uupuneille tarjotuilla interventioilla. Tämä kävi ilmi Työterveyslaitoksen toteuttamassa tutkimushankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto. Työuupumuksen hoitamiseksi ei ole olemassa yhtenäistä toimintatapaa. Laadullisten tutkimusten perusteella yksilöön kohdistuvaa tukea kannattaisi täydentää työpaikan toimilla, joissa lähiesimiehen rooli on keskeinen.


Lue lisää

Lähde: www.ttl.fi

Työterveyslaitos