06 helmikuun 2017

Työvoimakustannukset laskevat, kustannuskilpailukyky suhteessa euroalueeseen paranemassa

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Selvitystoimikunta hyödynsi arviossaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka julkaistiin 22. joulukuuta valtiovarainministeriön Taloudellisessa katsauksessa.

Lue lisää: www.valtioneuvosto.fi