20 joulukuun 2019

Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Vuoden 2020 alussa tulee voimaan uusi työaikalaki (872/2019).

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on koonnut omille kotisivuilleen tietopaketin uuden työaikalain keskeisistä säännöksistä ja muutoksista vanhaan työaikalakiin nähden. Tiedot on koonnut työaikalain valmistelusta vastannut TEM:n hallitusneuvos Tarja Kröger.

Uuden työaikalain tietopaketti avautuu tästä linkistä.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa olevat työaikamääräykset ovat edelleen voimassa kulumassa olevien sopimuskausien loppuun. Kristillisten järjestöjen ja Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2020 saakka. Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 31.3.2020 saakka.