28 syyskuun 2018

Vauvan päivän kunniaksi vauvamyönteisen seurakunnan erityismaininta Korson seurakunnan perhekerhotyöntekijä Erja Lindholmille

Tänään 28.9. vietetään toista valtakunnallista Vauvan päivää. Kirkkohallitus ja Nuori kirkko ovat luoneet vauvaystävällisen seurakunnan tunnusmerkit. Näiden tunnusmerkkien pohjalta Helsingin piispa Teemu Laajasalo nostaa vuonna 2018 vauvamyönteisten seurakuntien esimerkiksi Helsingin hiippakunnasta perhekerhotyöntekijä Erja Lindholmin. Lindholm huomioi työssään erityisen monipuolisesti ja laajasti vauvaperheet.

Korson seurakunnassa toimii Lindholmin ansiosta säännöllinen iltaperhekerho. Iltaperhekerho mahdollistaa koko perheen osallistumisen toimintaan. Idea illalla tapahtuvasta perhekerhosta mahdollistaa vauvaperheen näkemisen laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat myös isovanhemmat ja kummit.

“Lindholm on tehnyt pioneerityötä kehittäessään perinteistä perhekerhotyötä seurakuntalaisten toiveista ja tarpeista käsin. Seurakuntalaisten elämän asettaminen toiminnan suunnittelun keskiöön on työtä, jota on helppo sekä suuri ilo kehua”, sanoo piispa Laajasalo.

Vauvaperheet on huomioitu monissa seurakunnissa laajasti viikkotoiminnassa muun muassa perhekerhoina ja -kahviloina, esikoisvauvaryhminä, vauvamuskareina sekä brunsseina. Useissa seurakunnissa vauvaperheet on nähty merkittävästi osana jumalanpalveluselämää säännöllisinä vauvoille suunnatuina ehtoollisjumalanpalveluksina. Vauvaperheiden osallistumista seurakunnan jumalanpalveluselämään on tuettu viestimällä lasten mahdollisuuksista osallistua jumalanpalveluksiin sekä huomioimalla vauvaperheitä kirkkotilassa. Seurakunnissa on tuettu kastetta muun muassa järjestämällä seurakuntien yhteisiä Kastepäiviä ja joihinkin kirkkotiloihin sijoitetuilla kastepuilla. Kummiutta on vahvistettu positiivisesti.

“Piispana on erityinen ilo, että koko Helsingin hiippakunnassa seurakunnat ovat osoittaneet monessa olevansa edelläkävijöitä monimuotoisessa otteessaan huomioida vauvoja ja heidän perheitään toiminnassaan, viestinnässään sekä seurakuntien yhteisöllisessä rakentamisessa”, piispa Laajasalo sanoo.

Seurakunnat ovat myös kuunnelleet laajasti vauvaperheiden ääntä hyödyntäen sosiaalisen median kanavia ja paikallisia asukasryhmiä. Näiden ryhmien myötä on löydetty tapoja vauvaperheiden omaan aktiiviseen osallistumiseen sekä vastuunkantoon seurakunnassa. Vauvan päivää vietetään 28.9. valtakunnallisesti seurakunnissa, kunnissa ja eri työpaikoilla kautta maan. Päivän takana on VauvaSuomi ry, jonka yhteistyökumppaneina ovat mm. Nuori kirkko, Kirkkohallitus, Kuntaliitto, Lapsiasianvaltuutettu ja Mothers in Business -verkosto.

Lisätiedot:

Katri Korolainen, 044 545 6592
johtaja, viestintä ja vaikuttaminen, Nuori kirkko ry

Minna Tuominen, 040 142 4823
asiantuntija, perhe- ja parisuhdetyö, Kirkkohallitus

Suositukset vauvaystävälliseksi seurakunnaksi.docx

Tiedote 28.09.2018
Nuori kirkko ry