05 heinäkuun 2018

Vuosilomalakia uudistetaan

Vuosilomalakia uudistetaan ja perusteena ovat lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen eräät ratkaisut, joiden mukaan Suomen vuosilomalaki on osin ristiriidassa EU:n työaikadirektiivin kanssa pitkillä sairaslomilla karttuvien lomien osalta. Lakiluonnos on nyt lausuntovaiheessa. Toteutuessaan lainmuutoksella olisi vaikutusta Kirkon alojen TES-aloilla lähinnä kristillisten järjestöjen palveluksessa oleville, jotka ovat joutuneet olemaan pitkillä sairaslomilla. Mutta lainmuutokseen palataan tarkemmin, kun sen sisältö täsmentyy.
https://tem.fi/…/ass…/vuosilomalain-muutosesitys-lausunnolle