02 tammikuu 2019 | Kirjoittaja Chanthy Nybergh

Vuosi 2019 on täällä!

Hyvä Kirkon alojen jäsen,

Vuosi 2019 on täällä! Vuoden vaihtuminen tuntuu aina yhtä puhdistavalta. Edessä on ikään kuin uusi alku, tyhjä kirja, jonka 365 sivua voimme kirjoittaa sellaisiksi kuin haluamme.

Vuoden 2018 lopulla julkaistiin Kevan julkisen alan työhyvinvointia käsittelevä tutkimus, jonka kohteena olivat evankelis-luterilaisen kirkon, kunta-alan ja valtion työntekijät. Sama tutkimus on toistettu kunnan ja kirkon osalta vuosina 2014 ja 2016. Nyt tutkimus kattoi valtion myötä koko julkisen sektorin. Tässä linkki tutkimukseen: https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018.pdf

Tutkimustuloksen innoittamana me pääsopijajärjestöt kirjoitimme Kirkonkelloon blogin ja otsikoimme sen viihdeohjelman tapaan ”Pitääkö olla huolissaan?” https://www.kirkonkello.fi/pitaako-olla-huolissaan/

Huoli-kysymyksen herättivät erityisesti tutkimuksen tulokset, joissa haastateltavat olivat kokeneet aiempaa enemmän esimiehen tai työtoverin taholta tullutta epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Tuloksista ilmenee, että myönteinen kehitys kunnan ja kirkon henkilöstön vaikutusmahdollisuuksissa on pysähtynyt. Samoin aiempaa harvempi kunta-alan ja kirkon työntekijä arvioi voimavaransa kohdata muutoksia työssään hyviksi.

Hienoa on se, että tutkimuksen mukaan julkisen alan työntekijöistä lähes jokainen pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä työntekijästä kokee työssään iloa ja innostusta. Yhtä moni arvioi fyysisen ja henkisen työkykynsä hyväksi tai erinomaiseksi.

Julkisella alalla menossa olevat uudistukset voivat osaltaan aiheuttaa epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa. Muutoksessa onkin tärkeää huolehtia, että työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä säilyvät. Tutkimuksen tulokset on nähtävä kannustimena ratkaista esiin nousseita haasteita. Ensimmäinen askel muutoksen polulla on käsitellä tutkimuksen tuloksia työpaikan yhteistoimintajärjestelmässä, johto ja esimiehet sekä työntekijät ja työntekijöiden edustajat yhdessä. Liikkeelle pääsee kysymyksellä, minkä pitäisi muuttua, jotta työpaikallamme on paremmat menestymisen edellytykset.

Meidän ammattiliittojen tehtävänä on tukea työpaikkoja muutoksen toteuttamisessa. Yhtenä tukimuotona on Kirteko-ohjelma ja sen puitteissa järjestettävät Kirteko-verkostotapaamiset. Mahdollistamme myös työpaikoilla syntyvien toimivien käytäntöjen jakamisen. Laittakaamme hyvä kiertämään! Käytettävissä ovat lisäksi sopimukset ja suositukset. Niistä tuorein, hyvän käytöksen edistämiseen tähtäävä suositus, on väline epäasiallisen kohtelun käsittelemiseen.

Hyvää työyhteisöä ei tehdä vain tutkimalla tai puhumalla. Tarvitaan myös tekoja. Lähimmäisen kunnioitusta mitataan arkisessa asioinnissa, neuvottelupöydän molemmin puolin. Näköala, joka työntekijälle työssään aukeaa, saa ihmisen yrittämään tai luovuttamaan, jäämään tai lähtemään.

Alkanut vuosi antaa meille 365 päivää tehdä työelämästä entistä parempaa. On muistettava, kenelle ja miksi me työelämän tarinaa kirjoitamme. Teemme sen itsellemme, toisillemme ja tuleville sukupolville. Teoillamme muovaamme maailmaa, joka tulevaisuuden tekijöille jää.

Vuosi on vaihtunut. Katso taaksesi ja kiitä. Katso eteenpäin ja luota. Katso ylöspäin ja usko. Katso ympärillesi ja rakasta.

Hyvää Uutta Vuotta!