Tietoa jäsenyydestä

Olemme iloisia siitä, että olet valinnut kirkollisten alojen suurimman ammattiliiton jäsenyyden.

Jäseneksi liittyminen

Kirkon alat ry:hyn liitytään oman alan jäsenyhdistysten kautta. Jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, Suomen ortodoksisessa kirkkokunnassa sekä kristillisissä järjestöissä ja yhteisöissä työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät sekä muut kirkon alan ammateissa olevat. Liittymislomakkeita saa oman työpaikan luottamusmiehiltä ja osoitteesta www.kirkonalat.fi tai liiton toimistosta. Mikäli työnantaja perii jäsenmaksua suoraan palkasta, täytetään myös lomakkeen alareunassa oleva valtakirja. Jäsenmaksu v. 2021 on 1,3% ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. Jos maksat itse, toimita jäsenilmoituslomake liiton toimistoon ilman valtakirjan täyttämistä. Liitto lähettää viitteelliset jäsenmaksutilisiirrot, kun lomake on käsitelty. Jäsenyys alkaa päivästä, jolloin hakemus saapuu liiton toimistoon. Jäsenmaksu maksetaan liittymispäivästä lähtien. Takautuvasti ei voi liittyä. Jäsenhakemuksen toimittaminen liittoon on jäsenen vastuulla. Postita siis lomake mahdollisimman pian tai täytä sähköinen lomake.

Liiton tai työttömyyskassan vaihto

Jäsenen siirtyessä toisesta liitosta ja työttymyyskassasta Kirkon alojen ja sen työttyyskassan jäseneksi tulee ilmoitus tehdä 30 päivän sisällä, jotta työttymyysturva jatkuu keskeytyksettä.

Jäsenen muutosilmoitukset ja ilmoitus palkattomasta ajasta

Jos jäsen vaihtaa jäsenyhdistystä tai työnantajaa, on jäsenen itse ilmoitettava muutoksesta jäsenrekisteriin. Voidaksemme palvella jäseniämme parhaalla mahdollisella tavalla , ilmoita ajan tasalla olevat tiedot työnantajasta, virkavapaasta, osoitteenmuutoksesta ja muista jäsenyyteen ja jäsenmaksuun vaikuttavista seikoista. Muutosilmoitus on tehtävä myös silloin, kun jäsen maksaa jäsenmaksun itse. Palkattomilta kausilta täytetään ilmoituslomake jäsenyyden säilyttämiseksi, jolloin jäsenmaksua ei peritä. Palkattomuuden syynä voi olla mm. opiskelu, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, asevelvollisuus, sairausloma tai työttömyys ilman oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Mikäli jäsen on virkavapaan ajan toisen työnantajan palveluksessa, maksetaan jäsenmaksu normaalisti. Ilmoita liittoon myös mahdollisesta uudesta sähköpostiosoitteistasi.

Opiskelijajäsenyys

Liittoon on mahdollista liittyä jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liitto ei peri opiskelijajäseniltä jäsenmaksua. Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan aina jäsenilmoituslomakkeella, samoin kuin sen päättymisestä. Jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös opiskelijajäseniä opintorahaa lukuun ottamatta.

OPISKELIJA LIITY TÄSTÄ

Eläkeläisjäsenyys

Eläkkeelle jäävällä liiton jäsenellä on mahdollisuus jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäsenenä. Mikäli jäsenyyttä ei halua jatkaa, on liittoon tehtävä kirjallinen eroilmoitus. Eläkeläisjäsenmaksu on 40 € vuodessa. Sitä ei peritä sinä vuonna kun siirtyy eläkeläisjäseneksi, mikäli ay-jäsenmaksuja on kertynyt sinä vuonna vähintään 40 €. Liiton jäsenedut koskevat kokonaisuudessaan myös eläkeläisjäseniä (HUOM! matkavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, kun jäsen täyttää 68-vuotta. Yli 68-vuotiaat voivat tiedustella lisäturvaa: Turva, puh 010 195 110).

ELÄKELÄINEN LIITY TÄSTÄ (sähköinen hakemus )

Jäsenmaksut 2021

  • Varsinaiset jäsenet 1,3% ennakonpidätyksen alaisesta tulosta
  • Yksilölliset yhteistoimintajäsenet 70 €/vuosi
  • Lähetetyt työntekijät liiton vuosijäsenmaksu 50 € ja työttömyyskassajäsenmaksu 7 €/kk
  • Eläkeläiset 40 €/vuosi.
  • Opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua

Jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa, tarkista veroehdotus

Liitto ilmoittaa automaattisesti ajalla 1.1. – 31.12. suositetut jäsenmaksut verottajalle ja tekee myös korvausajon elokuussa verottajalle. Itsemaksavan tulee säilyttää kuitit ja työnantajanperinnässä olevan jäsenen tulee säilyttää vuoden viimeinen palkkatodistus, josta voi tarkistaa perityt jäsenmaksut ja laskelman voi tarvittaessa liittää verotukseen.

 

Olemme sinua varten!

LIITY TÄSTÄ

Jäsenlomakkeella liityt Kirkon alat ry:n sekä Super työttömyyskassan jäseneksi.

Täytä lomake huolellisesti kaikkien tietojen osalta.Lomake tulee täyttää aina myös työnantajan tai jäsenyhdistyksen vaihtuessa. Oikein ja huolella täytetty lomake jouduttaa tietojesi siirtoa jäsenrekisteriin.

Täytäthän huolellisesti myöskin  työnantajan yhteystiedot -kohdan, voidaksemme toimittaa jäsenhakemuksesi edelleen työnantajasi täytettäväksi.

Jäsenyyden alkaminen

HUOM!
Liiton jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liiton toimistoon
tai perinnän alkamispäivästä. Jäsenmaksu tulee periä/maksaa liittymispäivästä lähtien.
Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jolloin hakemus on saapunut liiton toimistoon.
Kassan jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti.

Työnantajalle: Allekirjoitus ja perinnän alkaminen
Työnantajan edustajan (palkanlaskijan) tulee allekirjoittaa lomakkeen valtakirjaosuus. Jäsenmaksuperintä voi alkaa aikaisintaan siitä päivämäärästä, jona jäsenyys alkaa
(Katso jäsenyyden alkaminen -kohta).