Luottamusmieskurssi A 15.-16.3.2023 (Teams-verkkokoulutus)

Päivämäärä 15.03. - 16.03.

Evankelis-luterilainen kirkko

Luottamusmieskurssi A 15.-16.3.2023 (Teams-verkkokoulutus)

• Luottamusmiehen asema ja oikeudet
• Yleinen palvelussuhdetieto (virka- ja työsuhdetta koskevat
lain säännökset ja yhteistoimintamenettelyn
perusperiaatteet)
• Kirkon palkkausjärjestelmien perusteet (erityisesti yleinen
palkkausjärjestelmä)
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteet

 

Kaikkiin Kirkon alojen luottamusmiesten koulutuksiin ilmoittaudutaan luottamusmiesten sivujen kautta.
Luottamusmiesten koulutukset vuodelle 2023